22 Comments

  1. Yhooooo Thando awuyindawo Shem !!!!hai hlala unjalo ngku uthengisa Ngomama wkho Thando stupid nyani hai buyela eskolweni worse abaprofeti didn't talk about cooking only ,Make up Thando your Underwear gal ,Thando Shem just clean your house darling hlale lapho ,but u sell yo mother anyway one day u will remember your mother words hlala uthengisa njalo ku Siyacela ,lonto uyaphixanisa ngku Thando

  2. Noma ungawuthola nalowo msebenzi usazoxabanisa ozone usebenza nabo, hamba nje Wena uyohlala e Nkandla usebenze ukuthuthana nezindana zokuxabanisa stshuphethu somfazi yhooo uyadina man

  3. Unesidina shame stshuphethu Thando, yhooo unezindaba strong,usuxhabanisa umama wakho ngalenkuxa yakho ehluleka nokuphefumula nxa, ngabe niyaphila nje Mina personally niyangidina angisafuni nje ukunibukela NINESIDINA

Leave a Reply

Your email address will not be published.